Oct 11 : ಐ. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಾರಾಡ್ಯಾನ್ ಐ. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್. ನಾರಾವಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಾಣಾಖಾಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಟ್ರೋಫಿ 2019 ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2019 ವೆರ್ ಸಾಂ. ಆಂತೊನಿಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ನಾರಾವಿ ಇಗರ್ಜೆ ಮೈದಾನಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ.

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತಾ ದ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೋಯೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ , ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಾರಾವಿ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ನಾರಾವಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಸೈಮಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಾರಾಡೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ , ಬಾಪ್ ಅರುಣ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಲೋಬೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ , ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ , ರೀಟಾ ಪಿಂಟೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಸಂಜಯ್ ಮಿರಾಂದ, ಐ. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್. ಸಚೇತಕ್, ವಾರಾಡೊ ಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೈಸಾನ್ ಪಿರೇರಾ, ವಾರಾಡೊ ಐ. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶರೋನ್ ಪಿಂಟೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋವಿಟಾ, ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋಯೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಲಿಷಾ ಡಿಸೋಜಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ , ವಾರಾಡೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಲಿಷಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊವೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ.

ಪಂಗಡ್ ಖೆಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಜೆರಾಲ್ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ. ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾಬಾಪಾಂನಿ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಟ್ರೋಫಿ 2019 ಚೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಹುಮಾನ್ ಬದ್ಯಾರ್ ಘಟಕಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev. Fr. Ronald Prakash D'Souza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 9845585031