Nov 25 : ICYM Venur unit organised Picnic for members on 22nd November 2021.


ಐಸಿವೈಎಂ ವೇಣೂರ್ ಘಟಕಾನ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಸಾ ಕೆಲೆಂ

ಐಸಿವೈಎಂ ವೇಣೂರ್ ಘಟಕ್ ತಾರಿಕ್ 22/11/2021 ಘಟಕಾಚಾ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿ|ಜೆಸಿಂತಾ, ಘಟಕಾಚಿ ಸಚೇತಕಿ ಸಿ| ಪ್ರೀತಿನ್ ಆನಿಂ ಸಚೇತಕ್ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ರೋಯಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ 25 ಜಣಾಂ ಐಸಿವೈಎಂ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿವುನ್ ಹಾಸೊನ್ ಕೆಳೊನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಐಸಿವೈಎಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಚೊ ಬಾವ್ ಭಾಂದವ್ಪಣ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಘಟಕಾನ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787