Sep 27 : ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್. ಕಯ್ಯಾರ್ ಘಟಕಾನ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22, 2019 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ "ಓಣಂ ಸದ್ಯಾ" ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾ| ಬಾಪ್ ಐವನ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ - ದಿರೆಕ್ತೊರ್ , ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ - ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್, ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದ್ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ, ಝೀನಾ - ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸಚೇತಕಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀನಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Write comment (0 Comments)

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787