Dec 10 : ಭಾರತೀಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಘಟಕ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ,ಸೆಕುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ತಿಸ್ರಿ ಒಡ್ದ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸಾಂ.ತೋಮಸ್ ಇಗರ್ಜ್, ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ, ನವಚೇತನ ಸಂಘ ಚೇಳೂರ್, ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ "ರಕ್ತದಾನ್ ಶಿಬಿರ್" ಹ್ಯಾಚ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2019 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿ 9:45 ಥಾವ್ನ್ 1 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ರೀಶಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್- ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿಸಿಲÁ್ವ -ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ , ಮೊಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ರೀಜಿ ತೋಮಸ್ -ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಸಿಬಂದಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ಸಿನಿಟಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಜೆವಿಟಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ರಗ್ತದಾನ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ 50 ಜಣಾಂನಿ ರಗತ್ ದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev. Fr. Ronald Prakash D'Souza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 9845585031