Sep 30 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಫಜೀರ್ ಘಟಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಏಕಾ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ಕೆ ಘೆವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್, ಘರ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತಾಂದು, ಗೊಂವಾ ಪಿಟೊ , ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ,ಸಾಬು, ಆಯ್ದಾನಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev. Fr. Ronald Prakash D'Souza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 9845585031