Mar 9 : ಭಾರತೀಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್ ವಿಟ್ಲ ಘಟಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಯುವ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರನ್ ವಿಟ್ಲ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ "ಯುವ ತರ್ಬೆತಿ ಶಿಬಿರ್ 2021" ಕಾರ್ಯೆ ಆಯ್ತಾರ ಮಾರ್ಚ್ 7, 2021 ವ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವರಾರ್ ಸಾಂ. ರೀತಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಸಭಾಸಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ.

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾಪ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ಹಾಣಿ ಏಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್ ? ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಯೋನ್ ಸಲ್ಡಾನ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀಣಾ ವಾಸ್ ಹಾಂಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್ ಲ್ಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕಸೊ ಸದುಪಯೋಗ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಾಸ್, ವಲೆನ್ಸಿಯಾ ಹಾಣಿ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ತಶೆಂಚ್ ಫುಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಐ ಸಿ ವೈ ಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸೋಂಗ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಚೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರಾ 12:00 ವರಾರ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯುವ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ತೋಮಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾಪ್. ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರೀಗಸ್ , ಮಾನಚೆಂ ಸರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾ| ಬಾಪ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ , ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಯೋನ್ ಸಲ್ಡಾನ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀಣಾ ವಾಸ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷಧ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ್ ಪಾಯಿಸ್, ಯುವ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ತೋಮಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ , ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅವಿಲ್ ಲೊಬೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿ ವೆದಿ ಸೊಭಯ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾಪ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾಪ್. ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ , ತಶೆಂಚ್ ಗೊವ್ಳೀಕ್ ಪರಿಷಧ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲಿಂ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವೇಗಸ್ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅವಿಲ್ ಲೊಬೊ ಹಾಣಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ. ಧ್ಯೇಯ್ ಗೀತಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪಯ್ಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787