ICYM Manjotti unit organised distribution of saplings to the parishioners on Sunday, 27th June 2022 as part of initiative to protect our nature.


ಯುವಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಕ್ತಾಚಿಂ ಜಡಾಂ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ , ಜೂನ್ 27, 2022 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕಾಯಿಬೆವಚಿಂ ಜಡಾಂ ವಿತರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದಾರ್ಭರ್ ಇಗೆರ್ಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿರಣ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787