1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

ICYM Mangalore Diocese initiates Mission KA-2019 - A humanitarian work towards families of flood affected areas in Karnataka and Kerala ICYM Mangalore Diocese initiates Mission KA-2019 - A humanitarian work towards families of flood affected areas in Karnataka and Kerala
Aug 25 : The massive floods affected in southern coastal region of India, mainly in the parts of Karnataka and... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಗುರ್ಪುರ್ ಪಿ.ವೈ.ಸಿ. ಘಟಕಾನ್ 'ಗುರ್ಪುರ್ ಯುವಾ ಫೆಸ್ತ್ 2019' ಕಾರ್ಯೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಗುರ್ಪುರ್ ಪಿ.ವೈ.ಸಿ. ಘಟಕಾನ್ 'ಗುರ್ಪುರ್ ಯುವಾ ಫೆಸ್ತ್ 2019' ಕಾರ್ಯೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ
Aug 23 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಗುರ್ಪುರ್ ಪಿ.ವೈ.ಸಿ. ಘಟಕಾನ್ 'ಗುರ್ಪುರ್ ಯುವಾ ಫೆಸ್ತ್ 2019' ಕಾರ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ .ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್. ಪಿ.ವೈ.ಸಿ. ಗುರ್ಪುರ್ ಘಟಕಾನ್ ' ಆಟಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ' ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್. ಪಿ.ವೈ.ಸಿ. ಗುರ್ಪುರ್ ಘಟಕಾನ್ ' ಆಟಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ' ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ
ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್. ಪಿ.ವೈ.ಸಿ. ಗುರ್ಪುರ್ ಘಟಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ "ಆಟಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ" 18 ಅಗಸ್ಟ್ 2019 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಯಾ... Read more...

ICYM Kinnigoli unit organizes ' Cooking Without Fire' competition ICYM Kinnigoli unit organizes ' Cooking Without Fire' competition
Aug 21 : ICYM Kinnigoli unit organised inter ward "Cooking without fire" competition for the parishioners on Thursday, 15th August... Read more...

ICYM Kinnigoli Deanery organises ' Yuva Jello ' ICYM Kinnigoli Deanery organises ' Yuva Jello '
Aug 21 : ICYM Kinnigoli Deanery organised “Yuva Jello” - A youth gathering programme for the youth of Kinnigoli Deanery... Read more...

ICYM Ujire unit organizes Shramadaan programme ICYM Ujire unit organizes Shramadaan programme
Aug 20 : ICYM Ujire unit organized Shramadaan programme on Sunday, 18th August 2019 at Kukkavu (Didupe). The purpose of... Read more...

ICYM YCS Urwa unit organizes Youth Day ICYM YCS Urwa unit organizes Youth Day
Aug 20 : ICYM YCS Urwa unit organized Youth Day on Sunday, 18th August 2019 for the youths of Urwa... Read more...

ICYM Moodbidri unit pays a visit to Olavinahalli Ashram ICYM Moodbidri unit pays a visit to Olavinahalli Ashram
Aug 20 : ICYM Moodbidri unit paid a visit to Olavinahalli Ashram on Sunday, 18th August 2019. Sisters of Charity... Read more...

ICYM Madanthyar unit celebrates Friendship Day with Nature ICYM Madanthyar unit celebrates Friendship Day with Nature
Aug 20 : ICYM Madanthyar unit celebrated Friendship Day on Saturday, 17th August 2019 at the residence of Mr. Tyson... Read more...

ICYM Bondel Unit holds Barish Trophy ICYM Bondel Unit holds Barish Trophy
Aug 20 : ICYM Bondel unit held Barish Trophy, an inter-ward cricket tournament on Sunday, 28th July 2019 at M.G.C. Read more...

ICYM Catholic Action League Bendur holds CAL CUP 2019 ICYM Catholic Action League Bendur holds CAL CUP 2019
Aug 20 : ICYM Catholic Action League, Bendur held CAL CUP 2019, an inter parish football tournament at City Arena,... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಘಟಕಾನ್ "ಪಾವ್ಸಾ ಖೆಳ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಘಟಕಾನ್ "ಪಾವ್ಸಾ ಖೆಳ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ
ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಘಟಕಾನ್ ಜೂನ್ 16, 2019 ವೆರ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಸೆರಾವೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಖಾಲ್ ,ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇಚೆಲ್ ಲೋಬೊ... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಘಟಕಥಾವ್ನ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಘಟಕಥಾವ್ನ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್
Aug 17 : 2019 ಜೂನ್ 16ವೆರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಘಟಕಾನ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಸೆರಾವೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಕಾಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ... Read more...

ICYM Shakthinagar unit pays a visit to Animal Care Trust ICYM Shakthinagar unit pays a visit to Animal Care Trust
Aug 17 : ICYM Shakthinagar unit paid a visit to Animal Care Trust on Sunday,11th August 2019. ICYM members collected... Read more...

ICYM Kadaba unit implements Ingu Gundi Andolaan ICYM Kadaba unit implements Ingu Gundi Andolaan
Aug 17 : ICYM Kadaba unit implemented Ingu Gundi Andolaan on Monday, 12th August 2019 in the residence of Joseph... Read more...

ICYM Mukka unit organises Yuva Ekvot - 2K19 and celebrates Friendship Day ICYM Mukka unit organises Yuva Ekvot - 2K19 and celebrates Friendship Day
Aug 17 : ICYM Mukka unit organised Yuva Ekvot - 2K19 for the youths of Mukka Unit and celebrated Friendship... Read more...

ICYM Mangalore Diocese celebrates the Feast of Assumption of Mother Mary and the 73rd Indian Independence Day all over the diocese ICYM Mangalore Diocese celebrates the Feast of Assumption of Mother Mary and the 73rd Indian Independence Day all over the diocese
ICYM Mangalore Diocese celebrated the feast of Assumption of Mother Mary and the 73rd Indian Independence Day all over the... Read more...

ICYM Mangalore Diocese celebrates National Youth Sunday all over the Diocese ICYM Mangalore Diocese celebrates National Youth Sunday all over the Diocese
National Youth Commission, The Conference of Catholic Bishops of India (CCBI) observed and celebrated National Youth Sunday across India on... Read more...

ICYM Sampige unit in collaboration with Red Cross Society organises Blood Donation Camp ICYM Sampige unit in collaboration with Red Cross Society organises Blood Donation Camp
ICYM Sampige unit in collaboration with Red Cross Society organised Blood Donation Camp under ICYM Blood Account on Sunday, 11th... Read more...

ICYM Kelarai unit celebrates 'Laudato Si' Sunday ICYM Kelarai unit celebrates 'Laudato Si' Sunday
ICYM Kelarai unit celebrated Laudato Si Sunday at St Anne's Church Kelarai on Sunday, 28th July 2019. Rev. Fr Joseph... Read more...

ICYM Shirthady unit towards Vegetable Cultivation ICYM Shirthady unit towards Vegetable Cultivation
ICYM Shirthady unit took an initiative to cultivate Vegetable in the church farm on Sunday, 28th July 2019 at Mount... Read more...

ICYM ಶಿರ್ತಾಡಿ ಘಟಕಾಂತ್ 'ಮಿಟಾoತ್ ಗರೆ ಘಲ್ಚೆo' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ICYM ಶಿರ್ತಾಡಿ ಘಟಕಾಂತ್ 'ಮಿಟಾoತ್ ಗರೆ ಘಲ್ಚೆo' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
ICYM ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪೊನಕಾಲ್ ತಶೆಂಸ್ ವಿಗರ್ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಂಚಾ ಸಂಗತ್ಪಾನಕಾಲ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಧೊನ್ಪರಾಚ್ಯಾ "ಬಿಸಿಊಟ" ಖಾತಿರ್ 14/07/2019 ವೆರ್ 2.30 ವೊರರ್... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ವಿಟ್ಲ ಘಟಕಾನ್ “ಯುವ ಮಿಲನ್” ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ವಿಟ್ಲ ಘಟಕಾನ್ “ಯುವ ಮಿಲನ್” ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ
ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್, ವಿಟ್ಲ ಘಟಕ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಧಾವಿಂ, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ "ಯುವ ಮಿಲನ್" ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಗಸ್ಟ್ 04,... Read more...

ICYM Gardady unit organizes Talent Hunt ICYM Gardady unit organizes Talent Hunt
ICYM Gardady unit organized "Talent Hunt - 2K19" competitions for the children of the parish from class 1st to 12th... Read more...

ICYM Gardady unit organizes Shramadhan programme ICYM Gardady unit organizes Shramadhan programme
ICYM Gardady unit organized Shramadhan programme on Monday, 12th August 2019 at St. Sebastian Church premises, Gardady. Due to torrential rain,... Read more...

ICYM Surathkal Unit organizes a session on Rain Water Harvesting ICYM Surathkal Unit organizes a session on Rain Water Harvesting
ICYM Surathkal Unit organized a session on Rain Water Harvesting on Sunday, 11th August 2019 at Sacred Heart Church, Surathkal. Read more...

ICYM Madanthyar unit organises 'Pavsa Khel - 2019' ICYM Madanthyar unit organises 'Pavsa Khel - 2019'
ICYM Madanthyar unit organised "Pavsa Khel " an inter-ward water game events for the parishioners of Sacred Heart of Jesus... Read more...

ICYM Gantalkatte unit towards Charity ICYM Gantalkatte unit towards Charity
ICYM Gantalkatte unit donated Rs. 15,000 to Mr. Abubakkar, a resident nearby to Our Lady of Perpetual Succour church, Gantalkatte... Read more...

ICYM Gantalkatte unit towards Agricultural Cultivation ICYM Gantalkatte unit towards Agricultural Cultivation
On the occasion of the Year of Youth, ICYM Gantalkatte unit undertook Agricultural cultivation on Sunday, 4th August 2019 by... Read more...

ICYM Bajpe unit in collaboration with St. Teresa Ward organizes ' GADYANTH UDKANA – 2019 ' ICYM Bajpe unit in collaboration with St. Teresa Ward organizes ' GADYANTH UDKANA – 2019 '
ICYM Bajpe unit in collaboration with St. Teresa ward organized 'Gadyanth Udkana - 2019' inter ward sports competition for the... Read more...

Read all news ...

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev. Fr. Ronald Prakash D'Souza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 9845585031