1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

ICYM Bajpe unit in collaboration with various other associations holds Blood Donation Camp ICYM Bajpe unit in collaboration with various other associations holds Blood Donation Camp
Sep 20 : ICYM Bajpe in collaboration with Pompei College Aikala, Youth red cross, and National Service plan, and in... Read more...

ICYM Kinnigoli unit holds Games for Parishioners on the occasion of Nativity Feast ICYM Kinnigoli unit holds Games for Parishioners on the occasion of Nativity Feast
Sep 19 : ICYM Kinnigoli unit organised Games on the occasion of the Feast of Nativity of Blessed Virgin Mary... Read more...

ICYM Bela unit helps in cleaning and decoration of the church ahead of Feast ICYM Bela unit helps in cleaning and decoration of the church ahead of Feast
Sep 19 : ICYM Bela unit held decoration of Our Lady of Dolours Church & Shrine and Entrance gate on... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ
Sep 19 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2019 ವೆರ್ ದನ್ಪರಾ 2:30 ವೊರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್... Read more...

ICYM Moodbidri Deanery and Parish Units in collaboration with other associations hold  'Sarvadharmiyarondige Tene Habba ' ICYM Moodbidri Deanery and Parish Units in collaboration with other associations hold 'Sarvadharmiyarondige Tene Habba '
Sep 18 : ICYM Moodbidri Deanery along with ICYM Moodbidri Unit , Rotract Club Moodbidri , Rotary Club Moodbidri ,... Read more...

ICYM Bejai Unit celebrates Nativity Feast in Ashraya Ashram ICYM Bejai Unit celebrates Nativity Feast in Ashraya Ashram
Sep 18 : ICYM Bejai Unit celebrated Nativity feast on Sunday 15th September 2019 at 3:45 p.m in Ashraya Ashram. The... Read more...

ICYM Bejai Unit organises 'Cooking Without Fire' Competition ICYM Bejai Unit organises 'Cooking Without Fire' Competition
Sep 18 : ICYM Bejai Unit organised “Cooking without fire” Competition on Sunday 15th September 2019 at 10:30 am in... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂ. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ, ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ತೋಕುರ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ 'ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್' ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂ. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ, ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ತೋಕುರ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ 'ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್' ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ
Sep 18 : ಭಾರತಿಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್, ಸಾಂ.ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ, ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ತೋಕುರ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2019 ವೆರ್... Read more...

ICYM Kirem Unit organised 'Kiryanthlo Swaad-2019' ICYM Kirem Unit organised 'Kiryanthlo Swaad-2019'
Sep 17 : ICYM Kirem unit organised " Kiryanthlo Swaad -2019" lnter-ward competitions on account of Golden jubilee year of... Read more...

ICYM Hosabettu unit organises Inter-ward Quiz Competition ICYM Hosabettu unit organises Inter-ward Quiz Competition
Sep 17 : ICYM Unit of Holy Cross Church Hosabettu organized “Anthar Vado Quiz - 2019”, an Inter-Ward Quiz for... Read more...

ICYM Pakshikere Unit celebrates Teachers’ Day ICYM Pakshikere Unit celebrates Teachers’ Day
Sep 16 : ICYM Pakshikere Unit organized “Teachers’ Day” celebration on 15th September 2019 at 10:30 a.m in St. Jude... Read more...

ICYM Sampige unit organises Bible Quiz ICYM Sampige unit organises Bible Quiz
Sep 16 : ICYM Sampige unit organised Bible Quiz on 14th September, 2019 at 6.00 pm in Holy Spirit Church... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ವಿಜಯಡ್ಕ ಘಟಕಾನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ತರ್ಫೆನ್ 'ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ' ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ವಿಜಯಡ್ಕ ಘಟಕಾನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ತರ್ಫೆನ್ 'ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ' ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ
Sep 16 : ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್, ವಿಜಯಡ್ಕ ಘಟಕಾನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ತರ್ಫೆನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2019 ವೆರ್... Read more...

ICYM Nainad unit organizes “PAVSA KHEL 2k19” ICYM Nainad unit organizes “PAVSA KHEL 2k19”
Sep 16 : ICYM Nainad unit organized “PAVSA KHEL 2k19” on September 1st 2019 at St Joseph school ground, Nainad... Read more...

Teachers' Day celebration by ICYM Bannur Unit Teachers' Day celebration by ICYM Bannur Unit
Sep 16 : ICYM Bannur unit celebrated “Teachers’ Day “ on on 1st September 2019 at St Anthony’s Church hall... Read more...

ICYM Vamadapadav unit holds Elders' Day ICYM Vamadapadav unit holds Elders' Day
Sep 16 : ICYM Vamadapadav unit organised " Elders' Day " on Sunday, 25th August 2019 at Vamadapadav church hall... Read more...

ICYM Bajpe unit holds cleaning and decoration of Mother Mary Grotto ICYM Bajpe unit holds cleaning and decoration of Mother Mary Grotto
Sep 14 : ICYM Bajpe unit held cleaning of Mother Mary Grotto on the occasion of the feast of Nativity... Read more...

ICYM Mukka Unit organizes Sports and Games for Parishioners ICYM Mukka Unit organizes Sports and Games for Parishioners
Sep 14 : ICYM Mukka Unit organized Sports and Games for Parishioners on 8 September 2019 on the occasion of... Read more...

ICYM Bajpe unit distributed vegetables for the needy families ICYM Bajpe unit distributed vegetables for the needy families
Sep 14 : ICYM Bajpe unit distributed vegetables for the needy families of Bajpe parish on Saturday 7th September 2019... Read more...

ICYM Katipalla unit organises Drawing and Painting Competition ICYM Katipalla unit organises Drawing and Painting Competition
Sep 11 : ICYM Katipalla unit organised “Drawing and Painting Competition ” for the children of 1st to 10 th... Read more...

ICYM Kuppepadav Unit visits sick & elderly of the parish during Monthi Fest ICYM Kuppepadav Unit visits sick & elderly of the parish during Monthi Fest
Sep 11 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಘಟಕಾನ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01 2019 ವೆರ್ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್... Read more...

ICYM Vijayadka unit organizes ‘Cooking Without Fire' competition ICYM Vijayadka unit organizes ‘Cooking Without Fire' competition
Sep 11 : ICYM Vijayadka unit organized ‘UJYAVIN RANDAP’- cooking without fire competition for the parishioners of St. Lawrence Church,... Read more...

ICYM Kadaba Unit visits elderly patients on Feast of Nativity of Mother Mary ICYM Kadaba Unit visits elderly patients on Feast of Nativity of Mother Mary
Sep 11 : ICYM Kadaba Unit celebrated Mother Mary's birth on Sunday, September 8, 2019 at 3.00 p.m. by visiting... Read more...

ICYM Naravi Unit organizes 'Rain Water Harvesting' program ICYM Naravi Unit organizes 'Rain Water Harvesting' program
Sep 11 : ICYM Naravi Unit, in collaboration with the NSS group St. Antony Degree College, Naravi, organized Rain Water... Read more...

ICYM Katipalla unit organises 'Collage Making Competition' ICYM Katipalla unit organises 'Collage Making Competition'
Sep 11 : ICYM Katipalla unit organised “Collage Making Competition” for the YCS members on Sunday, 18th August 2019 at... Read more...

ICYM Mogarnad Unit organises 'Gadhyanth Udkana' ICYM Mogarnad Unit organises 'Gadhyanth Udkana'
Sep 11 : ICYM Mogarnad Unit organised "Gadhyanth Udkana", an inter-ward sports competition on September 1st, 2019 from 9.30am to... Read more...

ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್ ನಾರಾವಿ ಘಟಕ ತರ್ಫೆನ್ ' ನಾಂವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ' ಸಿ. ಡಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್ ನಾರಾವಿ ಘಟಕ ತರ್ಫೆನ್ ' ನಾಂವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ' ಸಿ. ಡಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
Sep 9 : ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್ ನಾರಾವಿ ಘಟಕಾನ್ ಜುಲೈ 7, 2019 ವೆರ್ ಬಾಪ್ ಆಂಟೊನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ "ನಾಂವ್... Read more...

ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಯಮ್ ನಾರಾವಿ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಎಸ್. ಟಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಯಮ್ ನಾರಾವಿ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಎಸ್. ಟಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕುಮೊಕ್
Sep 9 : ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್ ನಾರಾವಿ ಘಟಕಾನ್ ಜುಲೈ 19 , 2019 ವೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋಯೆಲ್ ರೋಡಿಗಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಂಜುನಾಗರಾಚ್ಯಾ... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕಯ್ಯಾರ್ ಘಟಕ ತರ್ಫೆನ್ ' ಮೊಗಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಆಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕುಶಿನ್ ' ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕಯ್ಯಾರ್ ಘಟಕ ತರ್ಫೆನ್ ' ಮೊಗಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಆಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕುಶಿನ್ '
Sep 9 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕಯ್ಯಾರ್ ಘಟಕಾನ್ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 18 2019 ವೆರ್ "ದೆ ಮೆರ್ಸಿ ದೆವೊಸ್” ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳ್, ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆ... Read more...

ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್ ನಾರಾವಿ ಘಟಾಕಾನ್ "ಯುವ ಸ್ಪಂಧನ್ -2019" ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್ ನಾರಾವಿ ಘಟಾಕಾನ್ "ಯುವ ಸ್ಪಂಧನ್ -2019" ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ
Sep 9 : ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್ ನಾರಾವಿ ಘಟಾಕಾನ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಲಾಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ "ಯುವ ಸ್ಪಂಧನ್ -2019" ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲೈಚ್ಯಾ 21, 2019... Read more...

ICYM Vamadapadav unit visits sick and elderly parishioners ICYM Vamadapadav unit visits sick and elderly parishioners
Sep 7 : ICYM Vamadapadav unit paid a visit to the sick and elderly parishioners on Sunday, August 11, 2019... Read more...

ICYM Moodbidri Unit celebrates Teachers' Day ICYM Moodbidri Unit celebrates Teachers' Day
Sep 7 : ICYM Moodbidri Unit organized "Teachers' Day" celebration to honor all the teachers of the parish on sunday... Read more...

ICYM Venur Unit celebrates Teachers' Day ICYM Venur Unit celebrates Teachers' Day
Sep 6 : ICYM Venur unit celebrated “ Teachers' Day “ on Sunday September 1st, 2019 . The Eucharistic mass... Read more...

Read all news ...

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev. Fr. Ronald Prakash D'Souza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 9845585031