1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

ICYM Mulki unit organises Cycle rally to create awareness on blood donation camp ICYM Mulki unit organises Cycle rally to create awareness on blood donation camp
Oct 19 : Indian Catholic Youth Movement Mulki unit organised Cycle rally to create awareness on blood donation camp on... Read more...

ICYM Fajir unit organises sports for the parishioners ICYM Fajir unit organises sports for the parishioners
Oct 19 : ICYM Fair unit in association with Catholic Sabha Fajir unit organised Sports on Sunday 6th October 2019... Read more...

ICYM Mangalore diocese youth at the National Youth Conference - 2019 ICYM Mangalore diocese youth at the National Youth Conference - 2019
Oct 18 : Indian Catholic Youth Movement, Conference of Catholic Bishop's of India (CCBI) organised 2nd National Youth Conference 2019... Read more...

ICYM Mulki unit in collaboration with Surathkal deanery organises blood donation camp ICYM Mulki unit in collaboration with Surathkal deanery organises blood donation camp
Oct 18 : Indian Catholic Youth Movement Mulki unit in association with A. J. Hospital Mangalore and in collaboration with... Read more...

ICYM St Joseph Vaz Deanery Organizes 'Bible Quiz - 2019' ICYM St Joseph Vaz Deanery Organizes 'Bible Quiz - 2019'
Oct 18 : ICYM St Joseph Vaz, South Deanery organised "Bible Quiz-2019" for the youths of South Deanery on Sunday,... Read more...

ICYM Pakshikere unit organises Blood donation camp ICYM Pakshikere unit organises Blood donation camp
Oct 18 : ICYM Pakshikere unit in association with Fr. Muller's hospital, Mangaluru organised “Blood donation camp” on Sunday 13th... Read more...

ICYM St. John Paul II Mogarnad deanery in association with Vittal unit organises Bible Quiz Competition ICYM St. John Paul II Mogarnad deanery in association with Vittal unit organises Bible Quiz Competition
Oct 17 : Indian Catholic Youth Movement St. John Paul II Mogarnad deanery in association with Vittal unit organised Bible... Read more...

ICYM Madanthyar unit holds Vehicle Blessing ICYM Madanthyar unit holds Vehicle Blessing
Madanthyar, Oct 17 : ICYM Madanthyar unit organized "Vehicle Blessing" Ceremony on Sunday October 13th, 2019 at Sacred Heart Church... Read more...

ICYM Bajal unit holds 'Flower Petal Rangoli Competition' for children ICYM Bajal unit holds 'Flower Petal Rangoli Competition' for children
Oct 11 : Indian Catholic Youth Movement, Bajal unit organised "Flower Petal Rangoli Competition" for the children of the parish... Read more...

ICYM Youths of Cordel Parish on Pilgrimage to Churches in Udupi Diocese ICYM Youths of Cordel Parish on Pilgrimage to Churches in Udupi Diocese
Oct 11 : Indian Catholic Youth Movement Cordel unit paid visit to some of the important churches of Udupi Diocese... Read more...

ಐ. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್.  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಾರಾಡ್ಯಾನ್ ಐ. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್. ನಾರಾವಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ  ಸಾಂಗಾತ್ಪಾಣಾಖಾಲ್ 'ಸ್ಪರ್ಧಾ ಟ್ರೋಫಿ 2019' ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಐ. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಾರಾಡ್ಯಾನ್ ಐ. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್. ನಾರಾವಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಾಣಾಖಾಲ್ 'ಸ್ಪರ್ಧಾ ಟ್ರೋಫಿ 2019' ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ
Oct 11 : ಐ. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಾರಾಡ್ಯಾನ್ ಐ. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್. ನಾರಾವಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಾಣಾಖಾಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಟ್ರೋಫಿ... Read more...

ICYM Cascia unit holds 'KUTMA FEST' ICYM Cascia unit holds 'KUTMA FEST'
Oct 11 : ICYM Cascia unit held “KUTMA FEST ” – an entertainment and fun filled programme for the parishioners... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ವಿಟ್ಲ ಘಟಕಾನ್ 'ಪಾವ್ಸಾ ಖಾಣ್ -2019' ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ವಿಟ್ಲ ಘಟಕಾನ್ 'ಪಾವ್ಸಾ ಖಾಣ್ -2019' ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ
Oct 11 : ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ವಿಟ್ಲ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ "ಪಾವ್ಸಾ ಖಾಣ್ -2019" ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 29,... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್
Oct 11 : ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2019 ವೆರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್... Read more...

ICYM City Deanery celebrates Monthi Fest ICYM City Deanery celebrates Monthi Fest
Oct 11 : ICYM City Deanery celebrated Nativity of Mother Mary and ‘Novem Jevan’ on Saturday 21 September 2019 at... Read more...

ICYM Thokur Unit holds 'Pavsa Khel 2019' ICYM Thokur Unit holds 'Pavsa Khel 2019'
Oct 11 : ICYM Thokur Unit organised "Pavsa Khel 2019" on Sunday , 1st September 2019 at St Sebestian church... Read more...

ICYM Ranipura unit holds singing competition for parishioners ICYM Ranipura unit holds singing competition for parishioners
Oct 10 : Indian Catholic Youth Movement Ranipura unit on behalf of its Golden Jubliee organised Konkani solo and group... Read more...

ICYM Kinnigoli deanery holds Bible Quiz ICYM Kinnigoli deanery holds Bible Quiz
Oct 10 : ICYM Kinnigoli Deanary organized “Bible Quiz - 2019” on Sunday , 29th September 2019 at 3 pm... Read more...

ICYM Permannur unit holds blood donation camp ICYM Permannur unit holds blood donation camp
Oct 9 : Indian Catholic Youth Movement Permannur unit organised blood donation camp on the occasion of its Golden jubilee... Read more...

ICYM Kinnigoli unit organises Inter ward ' General Quiz ' competition ICYM Kinnigoli unit organises Inter ward ' General Quiz ' competition
Oct 9 : ICYM Kinnigoli unit organised Inter ward " General Quiz” competition for the parishioners on Sunday, 6th October... Read more...

ICYM Mangalore Diocese 'Youth Bible Convention 2019' concludes ICYM Mangalore Diocese 'Youth Bible Convention 2019' concludes
Mangaluru, Oct 7 : After the grace filled two days of "Youth Bible Convention 2019" organized by Indian Catholic Youth... Read more...

Bishop celebrates mass on 2nd day of ICYM Mangalore Diocese Youth Bible Convention Bishop celebrates mass on 2nd day of ICYM Mangalore Diocese Youth Bible Convention
Oct 6 : Indian Catholic Youth Movement Mangalore Diocese - "Youth Bible convention 2019" 2nd day began with praise and... Read more...

ICYM Mangalore Diocese for the Year of Youth organises Youth Bible Convention 2019 ICYM Mangalore Diocese for the Year of Youth organises Youth Bible Convention 2019
Oct 5 : Indian Catholic Youth Movement Mangalore Diocese for the Year of Youth organises "Youth Bible Convention" for the... Read more...

ICYM Mangalore Diocese holds 'ICYM Swacchatha Abhiyaan' all over the diocese ICYM Mangalore Diocese holds 'ICYM Swacchatha Abhiyaan' all over the diocese
Oct 3 : ICYM Mangalore Diocese organised “ICYM Swacchatha Abhiyaan” on Wednesday October 2nd 2019. The purpose of the programme... Read more...

ICYM Mukka unit holds Inter-Parish Diocese level Cricket Tournament ICYM Mukka unit holds Inter-Parish Diocese level Cricket Tournament
Oct 2 : ICYM Mukka unit organised Inter-Parish Diocese level Cricket Tournament 2K19 on Sunday 29th September 2019 at 9... Read more...

ICYM Pakshikere in colaboration with St. Jude's association holds ‘One day in convent’ ICYM Pakshikere in colaboration with St. Jude's association holds ‘One day in convent’
Oct 2 : ICYM Pakshikere in colaboration with St. Jude's association organised “One day in convent” - a day with... Read more...

' ಗುರ್ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕೊಗ್ಳ್ಯೊ ಗಾಯ್ತಾನಾ... ' ' ಗುರ್ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕೊಗ್ಳ್ಯೊ ಗಾಯ್ತಾನಾ... '
Oct 1 : ಐ. ಸಿ .ವೈ. ಎಮ್. ಗುರ್ಪುರ್ ಪಿವೈಸಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 29 2019 ವೆರ್ ಪೊಂಪೈ... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಫಜೀರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಫಜೀರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕುಮೊಕ್
Sep 30 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಫಜೀರ್ ಘಟಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಏಕಾ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ಕೆ ಘೆವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್, ಘರ್ಚಿ... Read more...

ಕಯ್ಯಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ' ಓಣಂ ಸದ್ಯಾ ' ಕಯ್ಯಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ' ಓಣಂ ಸದ್ಯಾ '
Sep 27 : ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್. ಕಯ್ಯಾರ್ ಘಟಕಾನ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22, 2019 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ "ಓಣಂ ಸದ್ಯಾ" ಆಚರಣ್... Read more...

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 'ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 'ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ
Sep 27 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2019 ವೆರ್ ಧಾವಿ, ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಆನಿ ಪದ್ವಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ "... Read more...

ICYM Pezar deanery in collaboration with ICYM Bajpe unit holds ' AMIGOS- 2019 ' ICYM Pezar deanery in collaboration with ICYM Bajpe unit holds ' AMIGOS- 2019 '
Sep 26 : ICYM Pezar deanery in collaboration with ICYM Bajpe unit organised ‘’ AMIGOS- 2019’’ On Sunday September 22nd... Read more...

ICYM Sampige unit organizes 'Pavsa Gammath' ICYM Sampige unit organizes 'Pavsa Gammath'
Sep 25 : ICYM Sampige unit organized “Pavsa Gammath” along with YCS Unit on Sunday, 22nd September 2019 at... Read more...

ICYM Omzoor unit holds 'Yuvazana Sangatha Novem Jevan' ICYM Omzoor unit holds 'Yuvazana Sangatha Novem Jevan'
Sep 25 : ICYM Omzoor unit organized "Yuvazana Sangatha Novem Jevan" for the youths of Omzoor parish on Sunday 22nd... Read more...

Read all news ...

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev. Fr. Ronald Prakash D'Souza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 9845585031